Jótállási feltételek

Tisztelt Ügyfelünk!

A PocketBook szeretné kifejezni háláját a választásáért. Garantáljuk termékeink kiváló teljesítményét és megbízhatóságát abban az esetben, ha a jelen útmutatóban megfogalmazott szabályok betartásával üzemelteti őket.

Felhívjuk rá a figyelmét, hogy a jótállási kötelezettségek országonként változóak.

A PocketBook nem biztosít globális (világszerte érvényes) jótállást. A PocketBook jótállása helyi érvényességű és függhet a vásárlás helyeként szolgáló országtól.

A PocketBook által az egyes országokban meghatározott jótállási kötelezettséget kizárólag azokra a PocketBook-eszközökre vonatkoznak, amelyek az adott országban történő értékesítésre lettek szánva, az adott országban lettek értékesítve és átestek az adott ország szabványai szerinti megfelelőségtanúsítási vagy ehhez hasonló folyamaton.

Általános jótállási feltételek

A PocketBook saját belátása szerint a jelen Jótállási feltételek értelmében megjavítja vagy kicseréli az eszközét, vagy annak hibás alkatrészét. A PocketBook kicserélheti a hibás alkatrészt olyan új, vagy az újjal funkcióit és teljesítményét tekintve megegyező felújított alkatrészekre vagy eszközökre.

A kicserélt alkatrészek és eszközök a PocketBook tulajdonába kerülnek.

A jelen Jótállási feltételek érvényben maradnak a javításokra és cserealkatrészekre az eredeti jótállási időszak végéig vagy az eszköz szervizből történő visszajuttatásától számított 3 hónapig; minden esetben a hosszabb időszak érvényes.

Kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal vagy az adott ország meghatalmazott szervizközpontjával, mielőtt hibásnak nyilvánítja PocketBook-eszközét és felkeresi a meghatalmazott szervizközpontot. Az ügyfélszolgálat és a meghatalmazott szervizközpont elérhetőségeiért kérjük, látogassa meg a hivatalos, nemzetközi PocketBook-weboldalt a www.pocketbook.ch címen és tekintse meg az országára vonatkozó „Támogatás” szekciót.

A jótállás nem fedezi az eszköze meghatalmazott szervizközpontjába történő szállításának költségét és a szállítása során felmerülő kockázatokat, kivéve, ha erről a vonatkozó törvény másként rendelkezik.

Eszközét olyan országokban/régiókban küldheti vissza a szervizközpontba, amelyek rendelkeznek meghatalmazott szervizközponttal. Ha olyan országban/régióban tartózkodik, amely nem rendelkezik meghatalmazott szervizközponttal, akkor a saját erőfeszítései és költségei árán el kell juttatnia az eszközt egy megfelelő szervizközpontba. A PocketBook nem tud segíteni Önnek az eszköz határon túli szervizközpontba történő eljuttatásában és az ilyen szállítás során esetlegesen felmerülő vámköltségeben, illetve nem is felelős ezért.

Felhívjuk rá a figyelmét, hogy ki kell fizetnie a diagnosztikai eljárást abban az esetben, ha a szervizközpont az alábbiak egyikét állapítja meg:

  • a diagnosztika alapján az eszköz javítását nem fedezik a Jótállási feltételek (jótálláson kívüli esetek).
  • az eszköz megfelelően működik és nem találhatóak hibás alkatrészek, illetve üzemzavar.
  • a felhasználó nem veszi igénybe a jótállási szolgáltatást.

Felhívjuk rá a figyelmét, hogy a diagnosztikai eljárás költsége szervizközpontonként változó lehet és nem a PocketBook határozza meg azt.

Csak a PocketBook által felhatalmazott személyek végezhetik az eszköz javítását, illetve nyújthatnak szolgáltatásokat. A felhatalmazott szervizközpontok elérhetőségeinek listája a www.pocketbook.ch weboldalon, az országa „Támogatás” szekciója alatt találhatóak. Az eszköz felnyitása, javítása vagy a működésébe történő bármilyen jellegű beavatkozás harmadik fél általi beavatkozásnak minősül és a jótállási szolgáltatás megtagadását eredményezi.

Kérjük, készítsen biztonsági másolatot minden fontos adatáról és törölje a bizalmas vagy személyes adatait, mielőtt az eszközt a szervizközpontba küldi.

A termék jótállási időszaka és a termék élettartama

A PocketBook-eszközök jótállási időszaka a vásárlás napjától számított 24 hónapig érvényes, de nem tovább, mint a gyártástól számított 30 hónap. A PocketBook-eszközök élettartama a vásárlás napjától számított 36 hónapig érvényes, de nem tovább, mint a gyártástól számított 42 hónap.

Az akkumulátorok jótállási időszaka a gyártástól vagy az akkumulátorcserétől számított 6 hónapig érvényes. Az akkumulátorok élettartama 6 hónap.

A Li-ion technológián alapuló akkumulátorok teljesítménye a töltés-merítés ciklusok számától, a felhasználás körülményeitől (hőmérséklet, áramerősség) és a tárolás időtartamától függ. A Li-ion akkumulátorok jellemzően korlátozott számú töltés-merítés ciklusra képesek és az akkumulátor kapacitása minden ciklussal csökken. Ezért az eszköz akkumulátorról történő működési idejének csökkenése a normál elhasználódás részét képezi.

A PocketBook-kiegészítők jótállása a vásárlástól számított 6 hónapig érvényes. A PocketBook-kiegészítők élettartama a vásárlástól számított 6 hónapig érvényes.

A tokok és borítók az eszköz védelmét szolgálják; de ezek nem tudnak teljes védelmet biztosítani a különböző mechanikai hatásokkal, leejtéssel, rázkódással, nyomás alá kerüléssel, horpadással, elhajlással stb. járó lehetséges károkkal szemben.

A jótállási időszak megállapításához a PocketBook szervizközpont ellenőrzi az eszköz gyártása óta eltelt időt a PocketBook-eszköz adatbázisában.

Ha ez meghaladja a 24 hónapot, akkor a PocketBook szervizközpontnak meg kell határoznia a jótállási időszak kezdetét a fogyasztó által a rendelkezésükre bocsájtott, a vásárlást igazoló dokumentum alapján: ez lehet blokk (számla, szállítólevél) vagy egyéb, a vásárlást igazoló dokumentum, amely tartalmazza a vásárlás időpontját, a típust, a szériaszámot, illetve az eladó aláírását és pecsétjét.

Ha a fogyasztó nem biztosított vásárlást igazoló dokumentumot vagy a biztosított dokumentum hiányos vagy pontatlan információt tartalmaz, akkor a jótállási időszak kezdete az eszköz gyártásának időpontjától számítandó, amely rá van nyomtatva az eszköz kiskereskedelmi csomagolására, illetve bele van kódolva az eszköz szériaszámába.

Ha a gyártástól számított jótállási időszak lejárt, akkor a PocketBooknak jogában áll megtagadni a jótállási szolgálatás biztosítását.

A PocketBooknak jogában áll nem végrehajtani a jótálláson kívüli vagy jótállási időszakon kívüli szervizelést olyan eszközök esetén, amelyeknek az élettartama lejárt. A szolgálatás biztosítható olyan eszközök esetén, amelyek élettartama lejárt, de a szervizközpont műszakilag képes végrehajtani a javítást.

Korlátozások és kizárások

A PocketBook nem felelős a károkért az eszköz vételárát meghaladó összeg felett, illetve nem felelős a használhatatlanságából vagy üzemzavarából eredő károkért, az elvesztett időért, kényelmetlenségért, kereskedelmi veszteségért, megtakarítás vagy haszon elvesztéséért, egyéb véletlen, különleges vagy közvetlen veszteségért, büntetésért vagy jogi költségekért.

A korlátozott jótállás nem fedezi a következőket, illetve nem alkalmazható a következőkre:

1. Kábelek, átalakítók és az eszközzel érkező egyéb kiegészítők.

2. Természetes elhasználódás vagy esztétikai sérülések (kopás, karcolás, folt, felszíni vagy a különleges borítást érintő elváltozások, elhajlás, csorbulás, kémiai, orvosi vagy kozmetikai anyagokkal való érintkezés stb.).

3. Adatok, beállítások, felhasználói profilok, fájlok vagy programok integritása vagy helyreállítása.

4. Az eszköz nem kompatibilis portra, csatlakozóra vagy energiaforrásra történő csatlakoztatása, illetve feszültségingadozás stb.

5. Harmadik fél általi beavatkozásból eredő károk (javítás, az eszköz alkatrészeinek vagy szoftvereinek telepítése és/vagy cseréje, illetve a kártevők vagy vírusok hatása).

6. A használati útmutatóban meghatározott szabályok áthágásából, illetve az eszköz nem megfelelő használatából eredő károk és hibák.

7. Az eszköz nem eredeti tartozékokkal vagy más, harmadik felek által gyártott kiegészítőkkel való használatából eredő károk és hibák.

8. Az eszköz borítását keresztül beszivárgó folyadékokból vagy az eszköz folyadékba merítéséből eredő károk és hibák.*

* Néhány típus meghatározott osztályú nedvesség elleni védelemmel rendelkezik. Ha többet szeretne megtudni eszköze nedvesség elleni védelméről, akkor tekintse meg a típus használati útmutatóját vagy a típus leírását a www.pocketbook.ch weboldal „Támogatás” szekciójának a vásárlás helye szerinti országra vonatkozó szakaszát.

9. Mechanikai sérülés, beleértve a harmadik fél anyagoknak és tárgyaknak való kitettségből eredő rejtett károkat, illetve az esésből vagy más behatásból eredő mechanikai károkat (pl. a kijelző, a kártyaolvasó, az eszköz portjainak, csatlakozóinak vagy tokozatának sérülése stb.).

10. A kijelzőn megjelenő képek szürkeárnyalatainak fokozatossága és heterogén árnyalata, amely az elektronikus tintatechnológián (E-Ink) alapuló kijelzők jellemzője, és nem hiba.

11. Azok az esetek, amikor a hibás pixelek (fekete vagy világító pontok) száma nem haladja meg az ötöt.

12. Megvilágított részek megjelenése az eszköz kijelzőjén, amelyek különböző szögekből láthatóak, amikor a háttérvilágítás be van kapcsolva. Ez a háttérvilágítás gyártási módjából eredő funkció, nem pedig az eszköz hibájának jele.

13. Az eszközön látható árnyékok különbözősége bekapcsolt háttérvilágítás mellett. Ez a LED-gyártási folyamat karakterisztikus jellemzője, ami nem az eszköz rossz minőségének vagy a meghatározott jellemzőktől való eltérésnek a jele.

14. Árnyékok és különböző mértékben megvilágított területek jelenléte az eszköz kijelzőjének alján bekapcsolt háttérvilágítás mellett.

15. A test egyedi intoleranciája, irritációja, allergiás vagy egyéb reakciója az eszközre/kiegészítőre, annak tokozatára, belső alkatrészeire, borítására vagy szagára.

A szoftverjótállás korlátozása

Az eszköz szoftverét (a továbbiakban: „firmware”) a jelenlegi állapotában biztosítjuk. A PocketBook nem szavatolja harmadik fél szoftverek megfelelő minőségét, teljesítményét és működését, illetve kompatibilitását a PocketBook szoftverével. A PocketBook nem szavatolja, hogy a szoftver nem tartalmaz hibákat. A PocketBook nem szavatolja a termék hardvereinek és szoftvereinek kompatibilitását olyan hardverekkel vagy szoftverekkel, amelyek nem részei az eszköznek a felhasználói útmutatóban meghatározottak kivételével. A PocketBook nem szavatolja, hogy a szoftver alkalmas a felhasználó által meghatározott céljára, illetve nem szavatolja azt sem, hogy a szoftver megfelel a felhasználó személyes szükségleteinek és elvárásainkat, illetve olyan szabványoknak, amelyeket a mellékelt dokumentáció vagy a PocketBook weboldala nem tartalmaz.

A PocketBook nem szavatolja, hogy a szoftver megfelelően működni fog helytelen vagy sérült fájlokkal, és nem felelős, illetve nem vonható felelősségre a harmadik felektől származó fájlok helyességéért.

A PocketBook az eszköz élettartama alatt saját belátása szerint fejlesztheti és módosíthatja az eszköz szoftverét („firmware”) és időről időre kiadhatja a szoftver („firmware”) új változatait. A legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében a PocketBook határozottan javasolja a Wi-Fin vagy a vállalat weboldalán a „Támogatás” szekció alatt az Ön országa szerinti szakaszban található legfrissebb szoftverváltozat („firmware”) használatát.

A PocketBooknak jogában áll saját belátása szerint döntést hozni a szoftver („firmware) telepítéséről (újratelepítéséről) és frissítéséről az eszköz jótállási időszakon belüli vagy azon túli szervizelése során. A legtöbb esetben az eszköz szervizelése vagy javítása során a szoftver („firmware) telepítése (újratelepítése) az eszköz szervizelésének, javításának és további diagnosztizálásának kötelező, szükséges és fontos lépése.

A PocketBook és a szervizközpont nem tudja szavatolni az eszköz további megfelelő működését a korábbi szoftverváltozatokkal („firmware”), és nem felelős az eszköz megfelelő működéséért abban az esetben, ha korábbi szoftverváltozatokat („firmware”) használ. Ha a felhasználó elutasítja az eszköz szoftverének („firmware”) telepítését (újratelepítését), akkor az az eszköz jótállási szolgáltatásának elutasításának tekintendő.

Aa HD